Cyberförsäkring

Med en cyberförsäkring får ditt företag skydd och beredskap för att hantera cyberangrepp.

Cyberangrepp mot företags datorer, molntjänster och mobila enheter ökar lavinartat. Inte bara stora företag drabbas utan även små företag är i riskzonen. Mer än 90 % av alla företag har någon gång drabbats av ett cyberangrepp som har orsakat ett dataintrång. Med en cyberförsäkring får företag skydd och beredskap för att hantera cyberangrepp.

Vad är cyberangrepp?

Cyberangrepp är externa hot mot företag som syftar till att skada, störa eller överbelasta datasystem. Det kan vara när en anställd klickar på en annons eller infekterad bilaga i ett mejl som då installerar och aktiverar ett skadligt program i företagets datamiljö. 

Stärk företaget med Modernas cyberförsäkring
Många företag saknar ofta den beredskap som krävs för att hantera ett allvarligt angrepp. Om ett företag drabbas är det av största vikt att snabbt utreda, reparera och återställa datasystem för att minimera oönskade följder. Med Modernas cyberförsäkring får du hjälp utöver externa angrepp även oavsiktliga incidenter i företagets datamiljö. 

Skadehantering via Charles Taylor

Vid ett cyberangrepp är det avgörande att ert företag får en sådan snabb och professionell skadehantering som möjligt. Därför har vi valt att samarbeta med Charles Taylor – ett skaderegleringsföretag specialiserade på cyberskador. Charles Taylor avgör vilka insatser som krävs vid en cyberskada för att hitta en lösning och en plan framåt. Ni får tillgång till ett globalt nätverk av experter inom olika områden som anpassar hanteringen av ärendet utefter skadans omständigheter.

Fördelar med Modernas cyberförsäkring

Hjälp mot både externa angrepp och interna incidenter

Försäkringen täcker utöver externa angrepp även oavsiktliga incidenter i företagets datamiljö. Om en nyinstallerad programvara är felaktig och orsakar ett systemhaveri så kan företaget få hjälp via försäkringen att utreda orsak, återställa system och ersätta eventuell avbrott i verksamheten.

Incidentberedskap - dygnet runt, året runt

Upptäcker ni att ert företag har råkat ut för en cyberangrepp har ni möjlighet att ringa till vår jourtelefon där Charles Taylor besvarar ert samtal. Hjälp erbjuds dygnet runt och året runt. 

Global skadekunskap – lokal experthjälp

Varje skada är unik och kräver olika insatser. Vid skada får ni tillgång till ett globalt bolag med tillgång till ett nätverk av experter med olika kompetensområden på lokal nivå.

Det här ingår i cyberförsäkringen Skydd  

Incidentberedskap via Charles Taylor

Om företagets data infekteras, skadas, förstörs eller går förlorad i samband med ett cyberangrepp får ni hjälp med att utreda och analysera skadans omfattning samt återställa och återskapa information, allt för att minimera eventuellt avbrott i verksamheten.

Ersättning vid avbrott i tre månader

Vid avbrott i företagets verksamhet på grund av ett cyberangrepp täcker försäkringen ekonomisk förlust i upp till tre månader.

Hjälp vid skadeståndskrav

Har företagets kunddata eller annan tredjemansdata felbehandlats med anledning av ett cyberangrepp täcker försäkringen det skadeståndskrav som framställs mot företaget på grund av felbehandlingen.

Utpressning

Företag kan utsätts för hot om cyberangrepp och att utpressaren kräver en lösensumma för att angreppet ska utebli. Försäkringen ersätter kostnader för att bemöta och avvärja sådant hot.

Skydd av data i molnet

Idag är det många företag som lagrar sin data hos en molntjänstleverantör, istället för att använda egna servrar och hårddiskar. Försäkringen täcker även dataintrång och skada som inträffar i sådan molntjänst.

Varumärke

Om kunddata eller annan känslig information kapas eller olovligen sprids i samband med ett cyberangrepp kan detta skada företagets anseende. Försäkringen ersätter kostnader för rådgivning och andra åtgärder för att skydda varumärket.

ID- och kreditövervakningstjänster

Om ert företag olovligen har spridit kunders kredituppgifter eller personuppgifter till följd av ett cyberangrepp täcker försäkringen kostnader för att övervaka om sådana uppgifter kapas eller missbrukas.

Notifieringskostnader

Om ett cyberangrepp orsakar ett informationsläckage är det viktigt att kunder och andra drabbade blir informerade. Försäkringen ersätter kostnader för att informera de
drabbade om läckaget.

Intresserad att teckna Modernas försäkring? Kontakta din försäkringsförmedlare!

För att du som företags- och industrikund hos Moderna ska få rätt hjälp och rådgivning vid val av en försäkring, har vi valt att endast erbjuda våra försäkringar genom försäkringsförmedlare. Vi tror att det ger dig en bättre anpassad lösning och ett bättre skydd om skadan är framme.