Moderna Försäkringar och Greater Than först ut med digitala betala-som-du-kör bilförsäkring för småföretagare

Moderna Försäkringar inleder idag en satsning inom direktmarknaden mot småföretagare som vi inte når via försäkringsförmedlare. Första ledet i satsningen är inom motorförsäkringar för företag med upp till nio anställda. Det är Modernas digitala betala-som-du-kör försäkringar Moderna Smart Flex och Enerfy – Försäkring med Moderna, framtagna i samarbete med tech-bolaget Greater Than, som nu blir tillgängliga för småföretag. Samtidigt lanseras en traditionell motorförsäkring för småföretag som inte har försäkringsförmedlare.

De två digitala försäkringslösningarna består av en läsare som installeras i bilens OBD-uttag och tillhörande mobilappar. OBD-läsaren mäter hur föraren kör och genom artificiell intelligens översätts körsättet till en försäkringskostnad för den aktuella resan. Apparna ger sedan en visuell översikt över hur bra man har kört och hur mycket varje körning har kostat. Apparna innehåller även tips och verktyg som hjälper föraren att kontinuerligt förbättra sin körsstil och köra miljövänligare, vilket sänker försäkringskostnaden. Andra funktioner i de digitala försäkringarna är automatiska körjournaler, översikt av minskning av bränsleförbrukning, gamification-funktioner, nyttjandegradsrapporter och ett fleet management-paket. 

-Våra digitala betala-som-du-kör försäkringar med Greater Than har varit mycket uppskattade av privatpersoner som har förbättrat sina körsätt och därmed sänkt sina försäkringskostnader avsevärt. Nu kan även småföretag uppleva fördelarna med våra digitala försäkringar, samtidigt som de gör en god insats för miljön, säger Leif Eliasson, VD, Moderna Försäkringar.

Moderna Smart Flex och Enerfy – Försäkring med Moderna lämpar sig bäst för småföretagare med personbilar eller lätta lastbilar, som kör mindre, kör smart och som vill ha kontroll över sina kostnader. För de företagare som föredrar en standardiserad produkt som inte påverkas av hur man kör, lanserar Moderna Försäkringar parallellt en särskild traditionell motorförsäkring för småföretagare.

- Vi vill kunna erbjuda småföretagare den bästa försäkringen för just deras behov. Via samarbetet med försäkringsförmedlare erbjuder Moderna Försäkringar sedan länge motorförsäkringar till stora och små företagskunder. I och med denna lansering kompletterar vi vår distribution av motorförsäkringar med en försäkringsprodukt för småföretag som behöver en traditionell företagsmotorförsäkring men som väljer att köpa sin motorförsäkring själv. Vi kompletterar även med en försäkring för småföretag som föredrar en betala-som-du-kör lösning, avslutar Leif Eliasson.

Motorförsäkringarna för småföretagare går att teckna på www.modernaforsakringar.se/smaforetag/bilforsakring samt www.enerfy.se/smaforetag

För mer information, vänligen kontakta:
Zoë Mutami, kommunikationsansvarig
+46 704 989 110, zoe.mutami@modernaforsakringar.se