Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

UD avråder från resor till Kina

Dett gäller för privatpersoner

UD avråder från alla resor till Hubei-provinsen. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Avrådan gäller tills vidare.

Om du redan har en inbokad resa eller överväger att resa till ett område i närheten, uppmanar vi dig att hålla dig uppdaterad om situationen genom att läsa på UD:s hemsida och följa de råd som framgår där. Om du väljer att resa trots avrådan kan detta påverka hur din försäkring gäller om du skulle drabbas.

Om du redan befinner dig i Hubeiprovinsen uppmanar vi dig till att följa de lokala myndigheternas anvisningar och att hålla dig uppdaterad om situationen genom att läsa såväl rapporter från UD som lokala och internationella nyhetsmedier. Om du misstänker att du drabbats av coronaviruset ska du omedelbart kontakta Falck Global Assistance på telefonnummer +46 858 77 17 17 och uppsöka sjukhus. Om det skulle utbryta en epidemi där du befinner dig under tiden du är på resan ersätter vi nödvändiga och skäliga merkostnader för omedelbar hemresa till Sverige (upp till 10 000 kr per person).
 
För dig som fortfarande befinner dig i Sverige och har en resa bokad till det området som UD avråder att resa till, har du möjlighet att avboka resan och få ersättning för betalda kostnader för resan om du har tillägget Utökad reseförsäkring. Om UD inte avråder att åka till det området dit du har en bokad resa gäller inte avbeställningsskyddet i Utökad reseförsäkring.

 

Detta gäller för dig som företagskund

UD avråder från alla resor till Hubei-provinsen. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Avrådan gäller tills vidare.

Tjänstereseförsäkringen gäller inte för resor till områden som klassas som krigs- eller högriskområde och som UD helt eller delvis avråder från att resa till. Som högriskområde räknas även område som drabbats av epidemi.

Om du redan har en inbokad tjänsteresa eller överväger att resa till ett område i närheten, uppmanar vi dig att hålla dig uppdaterad om situationen genom att läsa på UD:s hemsida och följa de råd som framgår där. Om du väljer att resa trots UD:s avrådan gäller inte tjänstereseförsäkringen, oavsett vilken typ av avrådan som UD gör. 

Om du redan befinner dig i Hubeiprovinsen uppmanar vi dig till att följa de lokala myndigheternas anvisningar och att hålla dig uppdaterad om situationen genom att läsa såväl rapporter från UD som lokala och internationella nyhetsmedier. Om du misstänker att du drabbats av coronaviruset ska du omedelbart kontakta Falck Global Assistance på telefonnummer +46 858 77 17 17 och uppsöka sjukhus. Om det skulle utbryta en epidemi där du befinner dig under tiden du är på tjänsteresan gäller försäkringen endast under 30 dagar från det att området klassats som krigs- eller högriskområde under förutsättning att du inte tar befattning som journalist, fotograf, hjälparbetare eller liknande. Försäkringen ersätter nödvändiga extrakostnader för hemresa med högst 25 000 kr per person.
 
Avbeställningsförsäkringen lämnar inte ersättning för avbokning av resa på grund av epidemi på resmålet.