En olycksfallsförsäkring är en del av alla personförsäkringar, till exempel en gravidförsäkring eller barnförsäkring. Den täcker eventuella kostnader vid skador som skett på grund av olycksfall. De ger alltså en varierande ekonomisk kompensation för merkostnader som kan kopplas ihop med skadan. Den kan också ge ersättning om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion på grund av skadan. Det kallas för medicinsk invaliditet.

Många vuxna har en olycksfallsförsäkring via sin arbetsgivare eller facket. Oftast gäller den bara under arbetstid och på väg till och från jobbet. Därför brukar försäkringsbolagen rekommendera att teckna en personförsäkring som ger skydd både för sjukdom och olycksfall.

AuthorPlaceHolder
Eva Jarnhäll Legitimerad sjuksköterska