Företagsförsäkring

Hitta försäkringsförmedlare

Företagsförsäkring för företag med omsättning över 10 mkr

För medelstora eller stora företag är försäkringsbehovet mer komplext och vi rekommenderar att du anlitar en försäkringsförmedlare. De är försäkringsspecialister och hjälper dig att ta fram den bästa lösningen.

Villkorsbanken hittar du de fullständiga villkoren.

Produktinformationen är en kortfattad beskrivning av våra försäkringar.

  • En försäkringsförmedlare är en rådgivare och specialist. De hjälper dig att undersöka ett antal olika försäkringslösningar och försäkringsbolag och presenterar sedan dessa för dig. Ni utvärderar tillsammans de olika alternativen och säkerställer att du får den lösning som passar bäst för just ditt företag.
    Försäkringsförmedlaren placerar och sköter sedan försäkringen åt dig.

  • Jo, det är något enklare om du är småföretagare men saknar försäkringsförmedlare. Då kan du kontakta sakradirekt@modernaforsakringar.se så hjälper de dig.

    Men företräder du ett större företag är det svårare då till exempel både en risk- och en behovsanalys behöver göras innan du kan få en offert. Det är bland annat det som försäkringsförmedlaren kan hjälpa dig med i det initiala skedet.

  • Försäkringspremien är densamma för dig som kund oavsett om du väljer att anlita försäkringförmedlare eller köpa försäkring direkt av ett försäkringsbolag.

    Vid köp via försäkringsförmedlare tillkommer försäkringsförmedlarens arvode. Försäkringsförmedlarens ersättning betalas antingen på samma faktura som försäkringspremien eller genom att du som kund betalar ett arvode direkt till din förmedlare. Ersättningen omfattar förmedlarens arbete med förmedling, rådgivning, service och fortlöpande kontakt med uppdragsgivaren, sådant arbete som annars skulle falla på försäkringsbolaget.

  • Hos Svenska Försäkringsförmedlares Förening kan du söka och hitta förmedlarbolag.