Kontakta oss

För dig som är småföretagare utan förmedlare
010-219 10 87 (8.00-20.00)
sakradirekt@modernaforsakringar.se

För dig som är förmedlare
0200 - 22 23 24 (8.00-17.00)
foretag@modernaforsakringar.se

Vid alla typer av skadeärenden (inrikes)
0200 - 21 21 20

Vid skadeärenden (om du befinner dig utomlands) / In case of loss:
Falck Global Assistance (dygnet runt / 24 hour)
Telephone: +46 8 684 128 88
Telefax: +46 8 684 128 89

Adress motorskador
E-post: motorskador.foretag@modernaforsakringar.se
Moderna Försäkringar Företag & Industri
FE 374, 106 56 Stockholm