Gruppförsäkring

Som ett sätt att bygga ett varumärke och skapa affärer.

Hitta försäkringsförmedlare

Vår gruppförsäkring – ett bra samarbete

Vi hjälper din organisation, detaljhandelskedja eller annan sammanslutning att skräddarsy en försäkringslösning samt att skapa mervärde för gruppen. Tanken är att alla våra grupplösningar ska förenkla administrationen för medlemmar samt att stora samordningsvinster uppnås med kostnadseffektivitet och låga premier med en hög servicegrad.

Vårt försäkringserbjudande för grupper bygger på ett samarbete mellan Moderna Försäkringar, förmedlaren och gruppföreträdaren. Förutom att vi tar fram lösningar som är specialanpassade för just dem och deras medlemmar, kan vi hjälpa till med paketeringen, marknadsföringen och att aktivt arbeta med anslutningsgraden.

Villkorsbanken hittar du de fullständiga villkoren.