Om Moderna Företag & Industri

Vi gör livet enklare

Moderna Försäkringar - Företag & Industri, försäkrar allt från små och medelstora företag till stora, internationella koncerner. Vi är passionerade försäkringsgivare och skadereglerare som levererar skräddarsydda försäkringslösningar och dedikerade skadereglerare utifrån varje företags unika behov. Vi säljer våra försäkringar via försäkringsförmedlare.

  • Moderna Försäkringar är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. Tillsammans försäkrar vi 4 miljoner privatkunder och över 160 000 företagskunder. Inom koncernen arbetar 4151 medarbetare runtom i de tre nordiska länderna Norge, Danmark och Sverige.

    Trygghet för moderna människor och företag. Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder försäkringar för det moderna företaget och individen. Sakförsäkring är vår huvudverksamhet där vi erbjuder produkter som bland annat bilförsäkringar, hemförsäkringar och villaförsäkringar. Vi är specialister inom båtförsäkringar, MC-försäkringar och djurförsäkringar, där vi tror på kompetens och specialkunskap inom respektive kategori. Inom Moderna Försäkringar, ingår våra nischade varumärken som AtlanticaBilsport & MC och Moderna Djurförsäkringar.

    Moderna i Sverige har idag drygt 400 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Hammarstrand, Sundsvall och Örebro. Vi är en filial till Tryg och vår organisation är indelat i tre områden; Privat, Företag & Industri och Operations. 

  • På Trygs hemsida hittar du finansiell information om koncernen.

    I Danmark är Tryg marknadsledande med en marknadsandel om 21 procent och i Norge den tredje största aktören med en marknadsandel om 13 procent. I Sverige är vi den femte största aktören med en marknadsandel om 3 procent. Tryg är noterat på OMX Nordic Exchange Copenhagen och är ratade A1 av Moody’s.