Behandlingsskada

Integritetspolicy

Hur anmäls en behandlingsskada?

Patienten har inte direktkravsrätt vilket innebär att skadan måste anmälas av er som försäkringstagare.  Några exempel på behandlingsskador är skador orsakade av hudterapeut och fotterapeut (dock inte medicinsk fotvård som räknas som en patientskada).

Anmäl patientskada genom att fylla i ett skadeformulär  som mailas till foretagsskador@modernaforsakringar.se eller postas till: 

Moderna Försäkringar
FE 380
106 56 Stockholm

Vid remiss

Om patienten har remitterats till er ska skadan anmälas till den remitterande vårdinrättningen.

Vid läkemedelsskador

Skador som orsakats av läkemedel anmäls till läkemedelsförsäkringen.

Vår skadehantering

När vi fått in tillräckliga uppgifter registrerar vi ärendet i vårt skadesystem. Bekräftelse skickas via mejl till er i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer.

Efter registrering kommer ärendet att regleras av vår personskadeavdelning. Vid eventuella frågor i ett specifikt ärende kontakta: patient-behandlingsskador@modernaforsakringar.se

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller mailar oss på foretagsskador@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.