Cyberskada

Integritetspolicy

Misstänker ni att företaget har blivit utsatt för ett cyberangrepp ber vi er skyndsamt kontakta vår skadereglerare, Charles Taylor. Ligger era system och nätverk nere kan ni snabbt drabbas av allvarliga konsekvenser såsom verksamhetsavbrott och dataförlust varför skyndsam anmälan är viktig.

Hur anmäls en cyberskada?

Vi rekommenderar er att anmäla skadan genom att ringa Charles Taylor på +46 271 80 98 38. Observera att detta endast gäller om kunden har en giltig cyberförsäkring. Ni kan ringa detta nummer både från Sverige och utlandet. Det går även att anmäla skadan via e-mail, cyber@ctplc.com. Hjälp erbjuds dygnet runt och året runt.

Vår skadehantering

När ni har anmält skadan till Charles Taylor blir ni omgående kontaktade av en särskilt utsedd skadereglerare som i samråd med er avgör vilka insatser och åtgärder som kräves.

Initialt brukar en IT-konsult med särskild kompetens inom cyberskador kopplas in för att utreda, reparera och återställa system och nätverk. Det kan även bli aktuellt med andra resurser såsom jurister och PR-konsulter, vilka vanligtvis kopplas in efter den akuta initiala tiden i skadecykeln.

Har ni några skadefrågor kontaktar ni ringer Charles Taylor på +46 271 80 98 38 eller via email cyber@ctplc.com eller ringer er personlige skadereglerare.