Patientskada

Integritetspolicy

Hur anmäls en patientskada?

Patienten har direktkravsrätt enligt Patientskadelagen (PSL) vilket innebär att skadelidande kan anmäla skadan direkt till Moderna och behöver inte gå via er som försäkringstagare. Vi vill dock gärna att även ni skickar in en skadeanmälan. Några exempel på patientskador är skador orsakade av naprapat, kiropraktor, tandläkare, eller apotek.

Anmäl patientskada genom att fylla i ett skadeformulär  som mailas till foretagsskador@modernaforsakringar.se eller postas till: 

Moderna Försäkringar
FE 380
106 56 Stockholm

Vid remiss

Om patienten har remitterats till er ska skadan anmälas till den remitterande vårdinrättningen.

Vid läkemedelsskador

Skador som orsakats av läkemedel anmäls till läkemedelsförsäkringen.

Vår skadehantering

När vi fått in tillräckliga uppgifter registrerar vi ärendet i vårt skadesystem. Bekräftelse skickas via mejl till er i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer.

Efter registrering kommer ärendet att regleras av vår personskadeavdelning. Vid eventuella frågor i ett specifikt ärende kontakta: patient-behandlingsskador@modernaforsakringar.se

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller mailar oss på foretagsskador@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.