Sjukavbrott

Grunduppgifter

Är ni redovisningsskyldiga för moms?
Vem ska Moderna ha fortsatt kontakt med i ärendet?

Uppgifter till annan person

Vem är den sjukskrivne?

Har vikarie anlitats?
Har du tidigare varit sjukskriven för samma sjukdom/symptom?

Har du tidigare lidit av samma eller liknande sjukdom/besvär?

Finns försäkring även i annat försäkringsbolag?

Bekräfta och skicka