Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

Få ett prisförslag på vår fritidshusförsäkring

Något stämmer inte

Behandling av personuppgifter Läs mer

Fritidshusförsäkring

På Moderna Försäkringar tror vi på att leva livet fullt ut. Därför erbjuder vi försäkringar för livets alla skeden. På den här sidan hittar du information om vår försäkring för fritidshus.

Vi vill att du ska känna dig trygg året om oavsett hur mycket tid du spenderar i ditt fritidshus. Därför erbjuder vi en prisvärd och omfattande fritidshusförsäkring. Försäkringen täcker både byggnad, tomt, och lösöre som du har i ditt fritidshus. Om du samlar dina försäkringar hos oss kan du även få upp till 20% rabatt på din premie.

Det här ingår i din fritidshusförsäkringGrundskyddUtökat grundskydd

Lösöre

Försäkringen täcker din saker som äger privat, lånar av privatpersoner eller hyr.

Inbrott, stöld & skadegörelse

Du kan få ersättning vid stöld och skador i samband med inbrott och skadegörelse. Om din cykel, barnvagn eller kanot blir stulen så ersätter vi dig.

Brand och explosion

Om dina saker skadas på grund av brand, explosion eller nedsotning så ersätter vi dig.

Byggnad

Om byggnaden utsätts för skador på grund av brand, läckage eller skadegörelse så täcker försäkringen de skadorna. Försäkringen gäller även för tomtmark och föremål på tomten som t.ex. flaggstång. Byggnaden är fullvärdesförsäkrad om inte något annat framgår av ditt försäkringsbrev.

Ansvars- och rättsskydd

Om du krävs på skadestånd så utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella kostnader upp till 5 miljoner kronor. Om du hamnar i en tvist som går till rättegång så kan du få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tillfällen.

Krishantering

Ersättning för kristerapi (upp till 10 behandlingar) vid ersättningsbar skada som t.ex. brand eller inbrott.

Äkta hussvamp

Om ditt hus skulle angripas invändigt av äkta hussvamp får du ersättning för sanering och reparation av bostadsbyggnaden. Högsta ersättningsbelopp är 1 000 000 kr.

Underförsäkringsgaranti

Försäkringen omfattar nyanskaffning av lös egendom samt ny- om och tillbyggnad upp till 100 000 kr som du utfört under försäkringsperioden. Du måste dock anmäla förändringen till oss senast i samband med att försäkringen förnyas.

Allrisk byggnad

Ersätter skada på din byggnad som inträffar genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse (drulleförsäkring). Allrisken gäller dock inte skada till följd av trädfällning eller skada orsakad av takläckage. Försäkringen begränsar dessutom åldersavdraget till 15 000 kr vid totalbrand och ger ersättning för ytskikt vid läckageskada genom tät- och ytskikt. Du behöver heller inte betala den förhöjda självrisken vid översvämningsskador utan endast grundsjälvrisken. I badrum eller annat våtutrymme som har golvbrunn ersätts endast fördyring av extra isolering och av handikappanpassning

Elektronikskydd

Täcker stationär elektronikutrustning och ljud-och/eller bild-anläggningar som skadas. Diskmaskin, tvättmaskin, eller tv-apparat täcks av försäkringen men surfplattor, mobiltelefoner eller datorer täcks ej.

Självriskreducering

Självriskreducering vid brand och in­brott i bostad med 1 200 kr.

Begränsat åldersavdrag på byggnad

Vi kan som högst dra av 15 000 på grund av åldern på ditt hus.

Förhöjd ersättning

Vi betalar ut en högre ersättning vid hussvamp eller skada på din tomt.

Sanering av dina saker vid vägglöss

Om ditt hem utsätts för vägglöss ersätter vi dig för eventuella kostnader av sanering av dina saker, så som kläder, täcken eller jackor.

Vitvaruskydd

Tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kylskåp, frys, köksfläkt och spis ersätts vid skada samt att självrisken reducerar till 1200 kr. För vitvaror som omfattas av Vitvaruskydd görs inget åldersavdrag de första tre åren.

Försäkringsinformation

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din fritidshusförsäkring. I förköpsinformationen finner du en sammanfattning av den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker och vilket försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring.

  • I grundskyddet i vår fritidshusförsäkring ingår skydd för såväl dina byggnader som för dina tillhörigheter, det du äger, hyr eller lånar. Dessutom innehåller fritidshusförsäkringen ett rättskydd som ger dig ekonomisk kompensation vid rättstvister rörande ditt fritidshus. Grundskyddet i vår fritidshusförsäkring påminner väldigt mycket om grundskyddet i våra villa- och hemförsäkringar. Dock ingår inte: Reseskydd, överfallsskydd och mobbing och det beror på att de normalt ingår i en hem- eller villahemförsäkring och gäller för dig även när du vistas i ditt fritidshus.

  • När en skada inträffar får du oftast stå för en del av kostnaden själv, en så kallad självrisk. Vad du betalar i självrisk beror på vilken omfattning av försäkring du har och vad det är som har hänt, dina självrisker definieras i ditt försäkringsbrev. För vissa skadehändelser gäller en särskild självrisk, t.ex. om du behöver rättsskydd betalar du 20 % av kostnaderna.

Förköpsinformation och villkor

För att veta att allt du behöver ingår, är det bra att läsa igenom informationen nedan. Exempelvis hittar du viktig information om försäkringen och vad du som kund ska tänka på i förköpsinformationen och villkoren.

Vanliga frågor och svar

  • Ja, Modernas Fritidshusförsäkring täcker eventuella saneringskostnader vid skadedjur. Försäkringen täcker även skador orsakade av vilda djur som tagit sig in i bostaden.

  • Ja, om du väljer att lägga till tilläggsförsäkringen “Småbåtsförsäkring” så täcker försäkringen din båt. Båten bör inte vara mer än 6 meter lång och med en motor på max 15 hästkrafter.

Samla dina försäkringar och få rabatt

Samla dina försäkringar hos Moderna Försäkringar och få upp till 20% rabatt på din försäkringspremie. Rabattens storlek påverkas av antalet bonusgrundande produktgrupper som du har försäkringar i. 

Läs mer här