Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

Något stämmer inte
Något stämmer inte

Behandling av personuppgifter Läs mer

Gravidförsäkring – en viktig start på livet

På Moderna Försäkringar tror vi på att leva livet fullt ut. Därför erbjuder vi försäkringar för livets alla skeden. På den här sidan hittar du information om våra gravidförsäkringar.

Först och främst; grattis till att du väntar barn!

Hos oss kan du välja mellan tre gravidförsäkringar. Gravid Gratis, Gravid Large och vårt nyaste tillskott; Gravid Förlossning.  

Det är ganska enkelt; med Gravid Gratis får du ett grundskydd helt kostnadsfritt, med Gravid Large skaffar du dig och bebisen i magen ett mer omfattande skydd. Och vår tilläggsförsäkring Gravid Förlossning ger dig som födande kvinna tillgång till specialistvård vid förlossningsskador.

I tabellerna nedan kan du se vad som ingår i respektive försäkring.

Nyhet!

Vi lanserar nu Sveriges första försäkring för förlossningssjukvård. Det är en försäkring som ger dig rätt till specialistvård om din kropp behöver extra hjälp efter att du fött ditt barn. Den omfattar bland annat gynekologbesök och operationer som du kan behöva efter din förlossning. Vill du veta mer om vad som ingår - läs här.

 

Tips - Glöm inte att försäkra ditt barn redan nu! Hos oss kan du teckna barnförsäkring innan ditt barn är fött, helt utan hälsodeklaration. Bra va?
Läs mer här.

 

Det här ingår i din gravidförsäkring Large Gratis

Medicinsk invaliditet vid olycksfall

Är om barnet, den gravida eller partnern drabbas av bestående nedsättning av kroppsfunktion på grund av ett olycksfall. Din rätt till ersättning för Medicinsk Invaliditet gäller om tillståndet är bestående (tidigast efter 12 månader) och inte livshotande. Ditt fall bedöms alltid efter en invaliditetsgrad mellan 1-100% och ersättningen bestäms efter samma skala. Högsta ersättning är 500 000 kr.

Dödsfall

Om barnet, den gravida eller partnern skulle avlida betalas ett livbelopp på 25 000 kr.

Krishjälp

Efter en traumatisk upplevelse, t ex om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom eller missbildning, kan den gravida och eller partnern behöva träffa en psykolog. Försäkringen bekostar upp till 10 behandlingstillfällen.

Krishjälp vid förlossningsdepression

Försäkringen ersätter upp till 5 tillfällen hos psykolog om den gravida eller partnern drabbas av förlossningsdepression.

Sjukhusvistelse för den gravida

Om den gravida blir inskriven på sjukhus i minst 3 dagar för graviditetskomplikationer, betalar vi ut ersättning för sjukhusvistelse med 200 kr/dag från första dagen (längst till och med dagen före förlossningen).

Sjukhusvistelse för barnet

Om ditt barn blir inskrivet på sjukhus för vård i minst 3 dagar betalar vi ut ersättning för sjukhusvistelse med 200 kr/dag. Exempel på en sådan situation kan vara om ditt barn föds för tidigt och behöver stanna kvar på sjukhuset. Ersättningen gäller från första dagen i längst 180 dagar.

Komplikationer under graviditet och förlossning

Försäkringen ersätter med 3 000 kr per komplikation som den gravida drabbas av: havandeskapsförgiftning, akut kejsarsnitt, stor blodförlust (minst 2 liter), svåra bristningar (grad 3 – 4)

Medicinsk invaliditet för den gravida vid förlossning

Är om den gravida drabbas av bestående nedsättning av kroppsfunktion på grund av förlossningen. Din rätt till ersättning för Medicinsk Invaliditet gäller om tillståndet är bestående (tidigast efter 12 månader) och inte livshotande. Ditt fall bedöms alltid efter en invaliditetsgrad mellan 1-100% och ersättningen bestäms efter samma skala. Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet på minst 5% med högsta ersättning på 200 000 kr.

Medicinisk invaliditet vid sjukdom för barnet

Är om barnet drabbas av bestående nedsättning av kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet på grund av sjukdom. Din rätt till ersättning för Medicinsk Invaliditet gäller när tillståndet är bestående (tidigast efter 12 månader) och inte livshotande. Ditt fall bedöms alltid efter en invaliditetsgrad mellan 1-100% och ersättningen bestäms efter samma skala. Högsta ersättning är 500 000 kr.

Ärrersättning för barnet

Får barnet ärr efter en sjukdom eller olycksfall som krävt läkarbehandling, lämnas ersättning.

Direkthjälp för barnet

Försäkringen ersätter med 50 000 kr om barnet föds med något av följande: allvarligt hjärtfel (som kräver operation före 6 månaders ålder), allvarlig missbildning i bukvägg och diafragma, blindhet eller allvarlig synnedsättning, Cerebral pares, Downs syndrom, dövhet eller allvarlig hörselnedsättning, klumpfot (som kräver gipsbehandling eller operation) läpp-, käk- och gomspalt, reduktionsmissbildning, ryggmärgsbråck, vattenskalle

Rese- och behandlingskostnader för barnet

Om barnet drabbas av ett olycksfall ersätter försäkringen läkarkostnader och resekostnader. Ersättning lämnas för vård inom Norden och längst i 5 år.

Vårdersättning för barnet

Om familjen beviljats vårdbidrag för barnet från Försäkringskassan, betalar även försäkringen ut vårdersättning. Högst ersättning är 3 500 kr/månad i längst 3 år. Det gäller vid 100% vårdbidrag.

Gravid Förlossning

Gravid Förlossning är en tilläggsförsäkring som du kan välja när du tecknar Gravid Large. Tillsammans har du, barnet i magen och din partner det mest omfattande skyddet på marknaden.

I tabellen här nedan ser du vad som ingår och du hittar ännu mer information här.

Det här ingår i Gravid Förlossning Förstföderska Omföderska

Två gynekologbesök (det första mot självrisk)

Försäkringen ger rätt till 2 besök hos våra specialiserade gynekologer i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Umeå.

Resekostnad vid gynekologbesök mer än 30 mil från hemmet

Om du behöver resa längre än 30 mil enkel väg från ditt hem till din vårdgivare för gynekologisk utredning, utbetalas en schablonersättning på 1000 kr.

Resekostnad vid operation mer än 10 mil från hemmet

Om du behöver resa längre än 10 mil enkel väg från ditt hem för operation, utbetalas en schablonersättning på 3000 kr.

Engångsutbetalning vid ändtarmsamputation och stomi

Drabbas du av en så allvarlig skada att det krävs en ändtarmsamputation och stomi ger försäkringen en engångsersättning på 10 000 kr

Engångsutbetalning vid vaginalrektalfistel

Drabbas du av en vaginalrektalfistel ger försäkringen en engångsersättning på 10 000 kr.

Ärrersättning vid akut eller urakut kejsarsnitt

Sker förlossningen via ett akut eller urakut kejsarsnitt ger försäkringen en engångsersättning på 5 000 kr.

Operation vid defektläkta vaginala ärr

Om ärr som uppkommit vid förlossningen ger upphov till bestående besvär ger försäkringen rätt till operation för att korrigera de defektläkta ärren.

Operation vid analsfinkterskada

Om du drabbats av en analsfinkterskada och har bestående besvär, ersätter försäkringen operation. Vilken operation det rör sig om är beroende av skadan, det kan vara en analsfinkterrekonstruktion eller SNM (Sakral Nervmodulering).

Operation vid kvarstående urinläckagebesvär

För förstföderskor ger försäkringen rätt till operation vid kvarstående ansträngningsinkontinens.

Operation vid framfall

För förstföderskor ger försäkringen rätt till operation vid främre eller bakre framfall.

Operation vid perinealkroppsskada

För förstföderskor ger försäkringen rätt till operation vid perinealkroppsskada.

Vanliga frågor

 • Så snart du upptäckt att du är gravid kan du teckna en gravidförsäkring hos oss. Försäkringen börjar gälla dagen efter att försäkringen är betald och tidigast när du är i graviditetsvecka 22. Gravidförsäkringen ger även barnet ett visst försäkringsskydd under de första sex månaderna.

 • Gravid Gratis är en kostnadsfri försäkring för dig som är gravid, din partner och för barnet. Den ger skydd vid olycksfall och dödsfall och börjar gälla tidigast från vecka 22.

  • Möjlighet att teckna en Barnförsäkring Medium utan hälsodeklaration, även om ditt barn föds för tidigt.
  • Det enda försäkringsbolaget som kan lämna ersättning för den gravida vid bestående skador (så kallad medicinsk invaliditet) som uppkommit i samband med förlossning.
  • Ersättning om barnet föds med vissa allvarliga sjukdomar som t ex allvarligt hjärtfel, Downs syndrom och Cerebral Pares.
  • Tillgång till specialistvård utan väntetid
  • Garanti: Operation inom 20 dagar
  • Minskar oro för den gravida inför förlossning

  Läs mer om Gravid Förlossning här

Förköpsinformation och villkor

I dokumenten nedan hittar du all information om våra gravidförsäkringar. Det kan vara bra att läsa extra noga så du får det skydd som passar just dig och din familj bäst.

 

Inför din förlossning - Vill du läsa mer om kroppens återhämtning, vad du har för rättigheter och var du hittar vård – kolla in vår sajt mammastygn.se.

 


Följ graviditeten med appen Preggers!

Den kompletta gravidappen för ditt livs resa utvecklad tillsammans med experter och barnmorskor.

Ladda ner appen redan idag