Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

Försäkringsvillkor och förköpsinformation

Se våra försäkringsvillkor samt förköpsinformation för varje produkt. Här finner du de aktuella villkoren men även äldre villkor för dig som har varit kund hos oss under en längre tid. Försäkringsvillkoren utgör tillsammans med ditt försäkringsbrev avtalet mellan oss och berättar vad som gäller just för dig om det inträffar en skada. Förköpsinformationen är en översiktlig information med syfte att ge en sammanfattning av vad din försäkring omfattar.