Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

Få ett prisförslag på vår villaförsäkring

Något stämmer inte

Behandling av personuppgifter Läs mer

Lev livet i villa och radhus

På Moderna Försäkringar tror vi på att leva livet fullt ut. Därför erbjuder vi försäkringar för livets alla skeden. På den här sidan hittar du information om våra villaförsäkringar.

Med vår villaförsäkring skyddar du ditt hus, din tomt och ditt hem. Vi erbjuder tre nivåer av villaförsäkring och kallar dem för Grundskydd, Medium och Large. Här nedanför kan du klicka på pilarna för att se vad som ingår i respektive försäkring. Det kan vara bra att läsa extra noga så du får det skydd som passar just dig och ditt hus bäst.

Moderna Försäkringars villaförsäkring Large är topprankad med betyg 4,1 av 5 hos oberoende Konsumenternas försäkringsbyrå. 

Några saker som vi tycker är extra bra med våra villaförsäkringar är:

 • I alla tre nivåer ingår ett reseskydd som täcker hela familjen (även de barn som inte står skrivna hos dig) i hela 60 dagar – i hela världen.
 • Vi ersätter cykelstöld upp till 50.000 kr per cykel.
 • Om du samlar dina försäkringar hos oss så kan du få upp till 20% rabatt på din premie.

 

Det här ingår i villadelen Grundskydd Medium Large

Skydd för ditt hus och din tomt

Villabyggnadsförsäkringen gäller för de byggnader som anges i försäkringsbrevet, byggnadstillbehör till dessa, tomtmark och föremål som är fast anbringade där, till exempel en flaggstång. Byggnaden är fullvärdesförsäkrad om inget annat framgår av ditt försäkringsbrev. Att byggnaden är fullvärdesförsäkrad betyder att den är försäkrad utan begränsning till något belopp.

Stöld och skadegörelse
Försäkringen gäller för stöld och skadegörelse på ditt hus och din tomt. Du kan till exempel få ersättning om ytterdörren blivit uppbruten vid ett inbrott eller om en markis har blivit stulen.

Brand och explosion
Försäkringen täcker skador som uppkommit till följd av till exempel en brand, explosion eller blixtnedslag.

Läckage
Försäkringen täcker skador som uppkommit till följd av till exempel läckage från vattenledningssystem.

Väderfenomen
Försäkringen täcker skador som uppkommit genom storm, översvämning eller annat väderfenomen.

Jordrörelser Försäkringen täcker skador som uppkommit genom till exempel jordskalv.

Hushållsmaskiner, installationer, glas och sanitet Försäkringen täcker skador på bland annat hushållsmaskiner och installationer (för till exempel värme och vatten).

Äkta hussvamp

Om ditt hus skulle angripas invändigt av äkta hussvamp får du ersättning för sanering och reparation av bostadsbyggnaden upp till 1 miljon kronor.

Underförsäkringsgaranti

Om du har gjort till- eller ombyggnationer på komplementbyggnad/uthus eller nybyggnad på den försäkrade fastigheten under tiden du är försäkrad, så att värdet på fastigheten ökat med minst 100 000 kronor, blir du inte automatiskt underförsäkrad. Tänk på att meddela oss om förändringen senast i samband med att försäkringen förnyas för att inte bli underförsäkrad till nästa försäkringsperiod.

Ansvarsskydd och rättsskydd i egenskap av fastighetsägare

Ansvarsskydd
Om du, i egenskap av fastighetsägare, krävs på skadestånd för att du råkat skada en annan person eller en annan persons saker utreder vi om du är skadeståndsskyldig. Vi ersätter även skadestånd upp till 5 miljoner kronor om du är skadeståndsskyldig.

Rättsskydd
Om du, i egenskap av fastighetsägare, hamnar i en rättslig tvist kan försäkringen ersätta advokat- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor.

Allrisk byggnad (drulle för byggnaden)

Allriskförsäkring byggnad
Om ditt hus skulle bli skadat på grund av en plötslig och oförutsedd händelse så kan du få ersättning.

Ytskikt badrum
Försäkringen täcker skador på ytskikt som skett genom ersättningsbar läckageskada genom tät- och ytskikt.

Huskombi

Begränsat åldersavdrag på byggnad
Vid skada på byggnadsdel drar vi som högst av 10 000 kronor från ersättningen på grund av åldern på ditt hus.

Utökad hussvampsförsäkring
Vi betalar ut en högre ersättning vid hussvamp eller skada på din tomt.

Vitvaruskydd
Tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kylskåp, frys, köksfläkt och spis ersätts vid skada samt att självrisken reduceras med 1 200 kronor. För vitvaror som omfattas av Vitvaruskydd görs inget åldersavdrag de första tre åren.

Våtrumsskador tätskikt
Försäkringen täcker skador på tätskikt som skett genom ersättningsbar läckageskada genom tät- och ytskikt.

Läckage genom yttertak
Försäkringen ersätter skada på bostadshus som orsakats av att vatten plötsligt och oförutsett strömmar in genom yttertak.

Förhöjd ersättningsnivå tomtmark
Vi betalar ut högre ersättningsbelopp vid skada på din tomtmark.

 

Det här ingår i hemdelen Grundskydd Medium Large

Dina saker

Skydd för dina saker
Hemförsäkringen täcker skador som drabbar dina saker (ditt lösöre) – det vill säga egendom som du äger privat, lånar av privatpersoner eller hyr. Hemförsäkringen ersätter dina saker som skadats genom stöld eller skadegörelse i bostaden, vid brand och- eller explosion samt vid läckage. Viss egendom omfattas inte av försäkringen och vissa föremål har en gräns för högsta ersättningsbelopp. Försäkringsbeloppet är 1 miljon kronor om du inte valt något annat.

Stöld och skadegörelse
Du kan få ersättning vid stöld och skador i samband med inbrott och skadegörelse, till exempel om din cykel, barnvagn eller tvätten i tvättstugan blir stulen.

Brand och explosion
Försäkringen ersätter dina saker som skadas på grund av till exempel brand och explosion.

Läckage
Du kan få ersättning om dina saker skadas till följd av läckage från till exempel vattenledningssystem.

Underförsäkringsgaranti

Om du köper fler saker (lösöre) under tiden du är försäkrad, så att det totala värdet på din egendom överstiger det försäkringsbelopp som framgår av ditt försäkringsbrev, blir du inte automatiskt underförsäkrad. Senast i samband med att försäkringen förnyas måste du dock meddela oss om förändringen för att inte bli underförsäkrad till nästa försäkringsperiod.

Ansvarsskydd

Om du krävs på skadestånd för att du råkat skada en annan persons eller en annan persons saker utreder vi om du är skadeståndsskyldig. Vi ersätter även skadestånd upp till 5 miljoner kronor om du är skadeståndsskyldig.

Rättsskydd

Om du hamnar i en rättslig tvist kan försäkringen ersätta advokat- och rättegångskostnader upp till 300 000 kronor.

Överfallsskydd

Om du blir utsatt för misshandel, sexuella brott eller annat övergrepp så ersätter vi dig för bestående men och för den kränkning du utsatts för. Du kan även få ersättning för personliga tillhörigheter som stulits eller skadats i samband med rånet eller överfallet.

Reseskydd

I hemförsäkringen ingår ett reseskydd som gäller i hela världen under resans 60 första dagar. Reseskyddet kan ersätta kostnader för bland annat sjukhus- och läkarvård om du drabbas av en olycksfallsskada eller blir sjuk under resan. Du kan också få ersättning för outnyttjad resekostnad, det vill säga om du inte kan utnyttja resan som tänkt på grund av att du drabbas av akut sjukdom.

Krisförsäkring

Om du eller ditt barn utsätts för en traumatisk händelse så som övergrepp, mobbning eller inbrott kan du få ersättning för upp till 10 besök hos en krispsykolog.

Mobbning

Om ditt barn utsätts för kränkande behandling i skolan ersätter försäkringen kostnader för upp till 10 besök hos krispsykolog. Försäkringen ersätter även schablonbelopp om en anmälan till Barn- och Elevombudsmannen utmynnar i kritik mot skolan eller om Barn- och Elevombudsmannen väcker skadeståndstalan mot skolan.

Identitetsstöld

Om din identitet blir stulen och du utsätts för krav på grund av det kan vi ersätta ombudskostnader upp till 20 000 kronor. Du kan även få ersättning för återanskaffningskostnader av stulna identitetshandlingar upp till 1 000 kronor.

Allrisk lösöre (drulle)

Allrisken, eller drulle som den ofta kallas, ersätter föremål som skadats eller förlorats genom en plötslig och oförutsedd händelse. Det finns dock vissa undantag, till exempel gäller försäkringen inte för kontanter eller för det som kallas stöldbegärlig egendom (ädelmetaller, äkta pärlor, ädelstenar, antikviteter, konstverk etc) som förvaras i förråd, uthus eller garage.

Utökad reseförsäkring

Omfattar bland annat avbeställningsskydd vid oförutsedda händelser och ersättningsresa. Har du dessutom hund eller katt försäkrad hos Moderna Försäkringar så har du ett avbeställningsskydd för resan om din hund eller katt drabbas av en olycksfallsskada eller sjukdom som leder till att den behöver akut veterinärvård.

Hemkombi

Elektronikskydd
Elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär elektronik som till exempel TV.

Självriskreducering
Självriskreducering med 1 200 kronor vid brand och inbrott i bostad.

Utökad bortaskydd
Ger ett fördubblat ersättningsbelopp för dina saker som du har på annan plats än i bostaden.

Försäkringsinformation

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din villaförsäkring. I förköpsinformationen finner du en sammanfattning av den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker och vilket försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring.

 • När en skada inträffar får du oftast stå för en del av kostnaden själv, en så kallad självrisk. Vad du betalar i självrisk beror på vilken omfattning av försäkring du har och vad det är som har hänt, dina självrisker definieras i ditt försäkringsbrev. För vissa skadehändelser gäller en särskild självrisk, t.ex. om du behöver rättsskydd betalar du 20% av kostnaderna.

 • I vår villaförsäkring ingår skydd för såväl ditt hus som för dina tillhörigheter – ditt lösöre. Utöver det innehåller villaförsäkringen även ett reseskydd, överfallsskydd, ansvarsskydd samt rättsskydd för dig och din familj.  Dessutom ingår skydd mot äkta hussvamp, hjälp vid identitetsstöld och skydd vid mobbing (för barn under 18 år).

Förköpsinformation och villkor

För att veta att allt du behöver ingår, är det bra att läsa igenom informationen nedan. Exempelvis hittar du viktig information om försäkringen och vad du som kund ska tänka på i förköpsinformationen och villkoren.

Vanliga frågor och svar

 • Försäkringen gäller på den adress du angivit som försäkringsställe. Villaförsäkringen gäller för den försäkrade fastigheten och hem- försäkringen gäller inom Norden. Reser du utanför Norden gäller försäkringen under resans första 60 dagar. Är du inte bosatt i Sverige gäller försäkringen endast i Sverige.

 • Ja, i vår villaförsäkring ingår ett reseskydd som gäller under resans första 60 dagar. Du kan t.ex. få ersättning för sjukvårdskostnader, förlorat bagage och mycket därtill. Du kan läsa mer om detta under grundskyddet för villaförsäkring i förköpsinformationen.

 • Försäkringen gäller för dig som tecknat försäkringen. Den gäller också för de i din familj som både är bosatta och folkbokförda på samma adress som du. Försäkringen omfattar även dina barn fram tills att de fyller 18, även om de inte är skrivna hos dig

 • Har du din försäkring hos oss och ska flytta ber vi dig att kontakta oss. Detta för att kontrollera att du är rätt försäkrad under och efter flytten. Det är viktigt att till exempel uppgifterna om den nya bostaden och ditt hushåll blir uppdaterade.

  Glöm inte att anmäla din flytt till Skatteverket. Det är gratis och du gör det enkelt och snabbt i Skatteverkets e-tjänst. 

  Vill du eftersända din post kan du beställa det hos Svensk Adressändring AB mot en avgift.

  Du som flyttar för att studera vid universitet eller högskola ska vara folkbokförd på din studieort. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter. Läs mer här

Samla dina försäkringar och få rabatt

Samla dina försäkringar hos Moderna Försäkringar och få upp till 20% rabatt på din försäkringspremie. Rabattens storlek påverkas av antalet bonusgrundande produktgrupper som du har försäkringar i. 

Läs mer här