Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller.