Resa

Vill du komplettera en anmälan?

Om du vill göra tillägg eller ändra i ett pågående ärende ber vi dig kontakta din handläggare. Vet du inte vem som är din handläggare är du välkommen att kontakta skadeservice på telefon 010 - 219 10 90

Skada på eller inför en resa via hemförsäkringen

Sjukdom, olycksfall, missat flyg, bagage- och flygförsening, avbokning eller stöld på eller i samband med en resa.  


Skada på eller inför en resa via kortförsäkring

Besök din bank- eller kortutgivares hemsida för att anmäla skador på kortförsäkringen.