1. Hem
  2. Moderna Försäkringar
  3. Tips och råd
  4. Hem
  5. Mobbning - stöd i hemförsäkringen

moderna_hem_flicka_pappa_skola_1024x410.jpg

Det är lätt att tro att en hemförsäkring bara täcker trasiga surfplattor och stulna cyklar. Men det är minst lika viktigt att erbjuda skydd för familjemedlemmarna som lever i hemmet. Därför har vi (som ett av få försäkringsbolag) lagt till ett mobbningsskydd i vår hemförsäkring - helt enkelt en ekonomisk ersättning för eventuell krishjälp. Här nedan kan du läsa lite om hur det funkar.

För vem gäller mobbningsskyddet?

Alla barn i hushållet (som omfattas av försäkringen) som är under 18 år och omfattas av Skollagen (2010:800), t.ex. förskola, grundskola och gymnasieskola.

Vad innehåller mobbningsskyddet?

Försäkringen innehåller ersättning för krishjälp (upp till 10 besök hos legitimerad psykolog), samt utbetalning av engångsbelopp med upp till 30.000 kr.

Vad är krishjälp?

Om ditt barn drabbas av akut psykisk kris till följd av kränkande behandling i skolan ersätter hemförsäkringen kostnader för upp till 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog samt nödvändiga resekostnader inom Sverige över 30 km per behandlingstillfälle.

Läs mer!

Om du misstänker att ditt barn utsätts för kränkande behandling i skolan kan du läsa mer här om vad du kan göra och vart du kan vända dig.

Vill du veta mer om Moderna Försäkringars hemförsäkring och detaljer kring vårt mobbningsskydd hittar du det i våra villkor. Du kan också ringa oss på 010-219 10 80 så berättar vi mer.

Vill du läsa mer om hur du gör en anmälan till Barn- och Elevombudet så hittar du information här.

25 aug 2020