1. Hem
  2. Moderna Försäkringar
  3. Tips och råd
  4. Sjuk- och olycksfall
  5. Glöm inte att vaccinera dig för TBE (Tick Borne Encephalitis)

Fästingarna börjar bli aktiva när temperaturen överstiger 5 grader. Det innebär att fästingsäsongen varar från tidig vår till sen höst och för att vara skyddad mot TBE bör man vaccinera sig. Gravida kvinnor rekommenderas som regel ej TBE-vaccination.

TBE-virus överförs från smittade fästingar till människan direkt när fästingen biter dig. Det finns ingen botande behandling mot TBE och ca 1/3 av vuxna som insjuknat får bestående men. 

Symtom på TBE

Symtomen på TBE kan variera. Vissa får feber, huvud- och muskelvärk som varar några dygn och tillfrisknar därefter helt. För andra förvärras symtomen på grund av spridning av viruset till hjärnan och de får huvudvärk, ljusskygghet, yrsel, kräkningar och hög feber.

Det finns ingen botande behandling mot TBE. Allt tyder på att man har en livslång immunitet om man en gång har haft sjukdomen.

Borrelia

TBE-vaccin skyddar inte mot Borrelia, en annan fästingöverförd sjukdom orsakad av en bakterie som överförs 1–2 dygn efter fästingbettet. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt ta bort eventuella fästingar från kroppen.

Borrelia kan till skillnad mot TBE behandlas med antibiotika. Det vanligaste symtomet på Borrelia är en speciell hudrodnad på platsen där du fick fästingbettet. Hudrodnaden kallas för erythema migrans och är oftast mer än 5 centimeter i diameter.

Hur skyddar jag mig från att bli biten av en fästing?

  1. Bär heltäckande kläder då du vistas i skog och mark.
  2. Använd myggmedel.
  3. Ta en dusch när du kommer in så att eventuella fästingar (som ofta vandrar runt på kroppen innan de biter) spolas av.
  4. Kontrollera pälsen på husdjur som vistas ute.
  5. Var medveten om att hälften av de som insjuknar inte noterat att de blivit fästingbitna.

Källa 1177

Eva Jarnhäll Leg. Sjuksköterska