1. Hem
  2. Moderna Försäkringar
  3. Tips och råd
  4. Sjuk- och olycksfall
  5. Varför ska jag teckna en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring?

Vi försäkrar våra tillhörigheter för att undvika ekonomiska förluster om vårt hem drabbas av en vattenskada eller om någon råkar backa in i vår bil. Vi försäkrar våra husdjur då de är ovärdeliga familjemedlemmar men vi tänker sällan på vårt eget personskydd.

Det som många inte känner till är att försäkringar som finns via arbetsgivaren främst skyddar mot olycksfall och inte för sjukdomar. De skyddar inte heller dygnet runt.

En privat sjuk- och olycksfallsförsäkring fungerar alltså som en stötdämpare för din vardagsekonomi om du under en period inte kan arbeta som vanligt och/eller ger en ekonomisk ersättning om du skulle drabbas av en funktionsnedsättning.

Vi rekommenderar dig att se över vilket försäkringsskydd du har via din arbetsgivare och fundera på vad du behöver komplettera upp skyddet med.

Ett bra försäkringsskydd ska innehålla ersättning för både funktionsmässig nedsättning (medicinsk invaliditet) samt arbetsoförmögenhet (ekonomisk invaliditet) och även innehålla skydd för sjukdom.

Tips! Läs noggrant igenom vilka specifika diagnoser försäkringen ersätter så att du är väl insatt i försäkringsskyddet. Vilka diagnoser som ersätts kan skilja sig mellan bolagen. 

Varför ska jag teckna Moderna Försäkringars sjuk- och olycksfallsförsäkring?

Vi tycker du ska leva livet fullt ut och för oss är det viktigt att våra försäkringar är anpassade efter det liv du lever.

Därför har vi utökat skyddet i sjuk- och olycksfallsförsäkringen så att vi numera erbjuder marknadens mest omfattande skydd även för förlossningsskador

Vår sjuk- och olycksfallsförsäkring kan tecknas i olika nivåer efter vad som passar bäst för just dig och din ekonomi. 

  • Innehåller skydd för både sjukdom och olycksfall
  • Försäkringen gäller dygnet runt
  • Är helt utan självrisk
  • Gäller livet ut och är ett bra skydd om du skulle drabbas av en allvarlig sjukdom eller om en olycka skulle förändra ditt liv och vardag.
Eva Jarnhäll