Sjukavbrott

Integritetspolicy

Hur anmäls en skada som följd av sjukavbrott?

Har ert företag drabbats av ett avbrott i verksamheten till följd av att försäkrad person drabbats av en arbetsoförmåga ringer ni oss så snart som möjligt på 0200 - 21 21 20 och anmäler skadan. Det går även bra att anmäla skadan online.

Vår skadehantering

När vi mottagit skadeanmälan kommer ni få kontaktuppgifter till er personliga skadereglerare samt referensnummer som ni anger vid kontakt med oss. Vi kommer också lämna besked och instruktioner om hur hanteringen av er skada kommer att gå till framöver.

För att Moderna ska kunna reglera skadan på snabbaste och enklaste sätt behöver vi utöver skadeanmälan få följande underlag från er:

  • kopia av läkarintyget på sjukskrivningen
  • datautskrift frånförsäkringskassan som visar sjukdomshistorik

Vi kan även behöva kompletterande handlingar såsom:

  • fullmakt
  • läkares journaler
  • rörelsen resultatrapporter som visar omsättningen
  • underlag på rörelsens fasta kostnader
  • underlag på kostnader för vikarie

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller mailar oss på foretagsskador@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.