I tider av förändring kan det uppstå oro, och när ett helt samhälle förändras över natt påverkar det så klart oss alla. Kanske tänker vi att det är för oss vuxna den störta förändringen skett, plötsligt sitter vi hemma och arbetar, men även för barnen kan det skapa oro att våra rutiner ändras.

Olika oro

Barn påverkas av osäkerhet på olika sätt, och oroar sig för olika saker. T. ex. att de själva, eller någon i familjen ska bli sjuka eller dö, att föräldrar ska bli av med jobbet eller skilja sig. Det är alltid viktigt att vi som vuxna ger barnen trygghet och är uppmärksamma på om barnen har något de behöver prata om som oroar dem.

Just nu är vi många som arbetar hemifrån, föräldrar får inte längre följa med in i skolbyggnaden utan hämtning och lämning sker ute vid grinden. Mormor och morfar får inte komma hem till oss och kramas och en del aktiviteter är reglerade efter Corona.

Tips för att minska oro!


Barn är ju betydligt mer anpassningsbara än de flesta vuxna, men trots det kan en ny vardag väcka både oro och frågor, så här kommer några tips om hur du kan hjälpa ditt barn.

  • Prata med barn om deras oro, de påverkas av nyheter och framförallt vuxnas samtal och hantering av situationen.
  • Ta dig tid att lyssna ordentligt.
  • Utgå från barnets egna frågor, undvik överflödig information svara på det barnet faktiskt undrar.
  • Håll dig till fakta, följ Folkhälsomyndighetens råd och informera om och förklara de nya rutinerna som gäller.
  • Behåll alltid lugnet. Det är viktigt att vi inte drar igång vårt eget orossystem, det kan påverka barnet mer än vi tror.

Källa: Rädda Barnen BRIS

AuthorPlaceHolder
Kajsa Ihre Copywriter