1. Hem
  2. Moderna Försäkringar
  3. Tips och råd
  4. Barn
  5. Varför behövs en barnförsäkring?

Det innebär att några av de allra viktigaste fördelarna med att teckna en barnförsäkring är de som faktiskt gäller när barnet är vuxet. Här är några av de vi tycker är allra viktigast:

  1. Barnförsäkringen ger en ekonomisk trygghet om barnet på grund av skada eller sjukdom inte kommer ut i arbetslivet. Vi vuxna skyddas av SGI och ibland även från arbetsgivaren om vi inte kan arbeta i perioder. Ett barn som aldrig når arbetslivet går miste om det samhällsskyddet och i sådana fall kan ersättningen från en barnförsäkring vara helt avgörande för barnets framtid.
  2. Om barnet får en svår eller livslång sjukdom, till exempel diabetes, som innebär mycket sjukhusvistelse och krav på närvaro hemma från föräldrarna. Barnförsäkringen stöttar då hela familjens ekonomi så att fullt fokus kan ägnas åt det viktigaste – barnet!

Det är aldrig försent att skaffa en barnförsäkring, men för att ditt barn ska få ett omfattande skydd rekommenderar vi att du tecknar en barnförsäkring så tidigt som möjligt. Eftersom en barnförsäkring inte täcker besvär, skador eller sjukdomar som upptäckts innan försäkringen tecknas.

Teckna barnförsäkring här

Moderna Försäkringars Barnförsäkring Large är en av Sveriges bästa barnförsäkringar enligt oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå. Med vår Barnförsäkring Large kan ditt barn få en av marknadens högsta ersättning vid bestående skador samt dubbel ersättning om ditt barn aldrig kommer ut i arbetslivet pga. svår sjukdom eller skada. En barnförsäkring kan göra stor skillnad!

Tre viktiga fördelar med vår Barnförsäkring Large

• En av marknadens högsta ersättning om ditt barn skulle få en allvarlig diagnos, som t ex cancer, barnreumatism och hjärtoperation.
• En av marknadens högsta ersättningar om ditt barn skulle få en bestående skada (medicinsk invaliditet)
• Dubbel ersättning om ditt barn inte kan arbeta som vuxen (ekonomisk invaliditet)

Första året får du som tecknar barnförsäkring även 500 kronor i rabatt och samlar du fler försäkringar hos oss får du dessutom samlingsrabatt.

 

Eva Jarnhäll Legitimerad sjuksköterska