Vad innebär det att få omvårdnadsbidrag? I korta ordalag menas det att du får ersättning för tid du inte kan vara på arbetet utan behövs som extra resurs för ditt barn. Bidraget baserar på ditt barns ålder och jämförs mot andra barn i samma ålder utan samma funktionsnedsättning och det är Försäkringskassan som bedömer behovet och betalar ut bidraget.

Vad räknas som omvårdnad?

 • Praktisk hjälp i vardagen t ex på- och avklädning, hygien, läxläsning och hjälp vid måltider.
 • Att upprätthålla rutiner och struktur.
  Att aktivera och motivera ditt barn.
 • Särskild kosthållning eller annan egenvård.
 • Direkta vårdinsatser tex ge läkemedel.

Kan jag få någon ersättning från min privata barnförsäkring?

Ja, i Moderna Försäkringars Barnförsäkring finns en kompletterande ersättning till det Försäkringskassan betalar ut. Det betyder att när du har beviljats omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan på minst 25% så kompletterar den privata barnförsäkringen med ytterligare en ersättning.

Vi på Moderna Försäkringar tycker det är extremt viktigt att er familj kan fungera så bra som möjligt även om ni som föräldrar inte kan arbeta fulltid. Därför har vi arbetat mycket med just vårt omvårdnadsbidrag och erbjuder en konkurrenskraftig ersättningssumma för de olika nivåerna. Faktum är att vi har en av Sveriges bästa barnförsäkringar (enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå), av massor av anledningar som du kan läsa mer om här.

Du som förälder kan få omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan om:

 • Ditt barn har en funktionsnedsättning, medfödd eller orsakad av sjukdom eller skada.
 • Du ger ditt barn omvårdnad och tillsyn till följd av funktionsnedsättningen i minst sex månader.
 • Du är barnets förälder eller kan likställas med förälder.
 • Du och ditt barn är försäkrade i Sverige.

Fyra nivåer av omvårdnadsbidrag

Försäkringskassan bedömer barnets totala behov av omvårdnad och tillsyn efter samtal med dig som förälder. Du betalar alltid skatt på bidraget och beloppet justeras vid varje nytt kalenderår. För 2020 ser nivåerna ut så här:

 • En fjärdedels omvårdnadsbidrag - 2 464 kr per månad
 • Ett halvt omvårdnadsbidrag - 4 927 kr per månad
 • Tre fjärdedelars omvårdnadsbidrag - 7 391 kr per månad
 • Ett helt omvårdnadsbidrag - 9 854 kr per månad

Vad säger arbetsgivaren?

I Sverige har vi en lag som heter föräldraledighetslagen som ger dig rätt att förkorta arbetstiden med upp till 25% om du eller annan förälder får omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan.
Kom ihåg! Om du går ner i arbetstid kan det leda till lägre inkomster som påverkar din SGI (sjukpenninggrundande inkomst).

Vill du läsa mer om Omvårdnadsbidrag så hittar du information här 

AuthorPlaceHolder
Kajsa Ihre Copywriter